Places of Swayambhu (Self-existent) Ganapati, Ashtavinayak and other famous Ganapatis

        Places of Swayambhu Ganapati on the earth and the famous Ganapatis in Bharat are given below.

1. Three and a half Peeths (Seats) of Ganapati in Maharashtra

  Name Place District
1 Moreshwar, Mayureshwar Morgaon Pune
2 Mangalamurti Chinchawad Pune
3 Mahaganapati Rajur Jalana
4 Prawalganesh (Half a seat) Padmalay Jalagaon

2. Ashta (Eight) Vinayaks in Maharashtra

Ashtavinayak

        The Ashtavinayaks are eight famous pilgrim centres in Maharashtra. The Ashtasiddhi (Eight supernatural powers) are the consorts of Ganapati. Each of the Ashtavinayaks might have become famous as representatives of a supernatural power each. The Ashtavinayaks are also associated with the eight directions.

  Name Place District
1 Moreshwar, Mayureshwar Morgaon Pune
2 Ballaleshwar Pali Raigad
3 Varadavinayak Mahad Raigad
4 Chintamani Theur Pune
5 Girijatmaj Lenyadri Pune
6 Vighneshwar Ojhar Pune
7 Ganapati (Mahaganapati) Ranjangaon Pune
8 Gajamukh Siddhatek Ahmednagar

3. Twenty-one Peeths of Ganapati according to the Puranas

  Name Place District/State
1 Moreshwar, Mayureshwar Morgaon Pune
2 Chintamani Theur Pune
3 Ganapati Ranjangaon Pune
4 Girijatmaj Lenyadri Pune
5 Ballaleshvar Pali Raygad
6 Gajamukh Siddhatek Ahmednagar
7 Chintamani Kalamb Yavatmal
8 Sharmavighnesh Adasa Nagpur
9 Vidnyanganesh Rakshasbhuvan Jalana
10 Mahaganapati Rajur Jalana
11 Bhalchandra Gangamasale Parbhani
12 Lakshavinayak Verul Aurangabad
13 Pravalganesh Padmalaya Jalagaon
14 Dhunḍivinaya Kashi Varanasi
15 Omkar Prayag Allahabad
16 Bhrushundiganesh Namalgaon Beed
17 Vighnaraj Vijaypur Andhra Pradesh
18 Vinayak Kashyapashram Near Kashi (Varanasi)
19 Mangalmurti Ganeshpur West Bengal
20 Shwetavighneshwa Near Kumbhakona Tamil Nadu
21 Mangalamurti Sanwer Near Ujjain

4. Twelve famous Ganapatis in Bharat

  Name Place
1 Vakratunḍa Madras Madras (Chennai)
2 Ēkadanta West Bengal
3 Krushnapingaksha Madras (Chennai)
4 Gajavaktra Orissa
5 Lambodar Ganapatiphule, Maharashtra
6 Vikat Himachal Pradesh
7 Vighnarajendra Near Kurukshetra, Haryana
8 Dhumravarna Kerala
9 Bhalachandra Near Rameshwar
10 Vinayak Kashi (Varanasi)
11 Mahaganapati Gokarna Mahabaleshwar, Karnataka
12 Shri Gajanan Himalaya mountain range

Reference : Sanatan Sanstha’s Holy text ‘Shri Ganapati’.

Leave a Comment