ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರತೀಯರು!

ಚೀನಾದ ಹ್ಯೂನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ನಲಂದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ. Read more »

ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು?

ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. Read more »

ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋಣ !

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೌಲ್ಯವೂ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದೆ Read more »

ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ?

ದೇವರ ಅಥವಾ ಸಂತರ ಪಾದುಕೆಗಳು: ಪಾದುಕೆಗಳ ಕುಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಡದೇ ಪಾದುಕೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ (ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ) ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ…. Read more »

ತಂಪು ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ಶರೀರದ ಶತ್ರು

ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲತೆಯ ಅಂಶ (ಪಿ.ಎಚ್.) ಸುಮಾರು ೩.೪ ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ… Read more »

ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ

ಶಿಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ‘ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ.ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. Read more »

ಆತ್ಮಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ!

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜೀವವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಕೃತಿಯೊಡನೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Read more »