ಮಹಾನ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು

ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – ಕೋಣನಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸುವುದು, ವಿಸೋಬಾಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು, ಚಲಿಸುವ ಗೋಡೆ ಮತ್ತ ಚಾಂಗದೇವರ ಗರ್ವಭಂಗ. Read more »

ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು

ಶಿಷ್ಯನು ದೃಢ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಗುರು-ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುವ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆ Read more »

ಭಕ್ತೆ ಸಂತ ಸಖುಬಾಯಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ

ಸಂತ ಸಖುಬಾಯಿಗೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ತಳಮಳದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರೇ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದರು Read more »

ಶ್ರೀ ಸಂತ ತುಳಸೀದಾಸ

ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತುಲಸೀದಾಸ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಅವತಾರ; ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾನ ಸಂತ-ಕವಿ! Read more »

ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ

ವೈಶ್ವನಾವತಾರ (ಅಗ್ನಿಯ ಅವತಾರ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ‘ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ’ ರಚನಾಕಾರರು. Read more »

ಕನಕದಾಸರು

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕತ್ತಿವರಸೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನೂ ಕಲಿತನು. ತಂದೆಯ ಕಾಲಾನಂತರ ಬಂಕಾಪುರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಯಾದನು. Read more »

ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣಗುರು

ಗುರುತತ್ವವು ವಿಧ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವಿನ ಜೀವನದ ಅವಲೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ. Read more »