ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಂತ ವಚನ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು

ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ, ಅಂದರೆ ಸಂತರ ಆಧೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತರ ದರ್ಶನದ ಫಲದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕಥೆ. Read more »

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂದರೆ ವಾಮನ ಜಯಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದನೇ ಅವತಾರವೇ ವಾಮನ ಅವತಾರ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಅನಂತವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ವಾಮನ ಅವತಾರವು ಆ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವರು ಹಾಗೂ ದಾನವರ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಯ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೈತ್ಯರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಇದೇ … Read more

ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರ ಕುಶಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿ

ರಾಜಾ ಭೋಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೀರ್ತಿಯು ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಓರ್ವ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಕಥೆಯಿದು.. Read more »

ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ !

ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪವೋ ಅದೇರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದೂ ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುವ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. Read more »

ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಬಾಲಕ ಜಟಿಲ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಅಣ್ಣ

ಜಟಿಲ ಎಂಬ ಕಡುಬಡವ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಾಲನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Read more »

ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಗುರುಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ಥಕ !

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಾರ್ಥಕನೆಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಕಥೆ. Read more »