ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ

ತಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರು ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು, ತನಗೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ ಏಕಲವ್ಯ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ.. Read more »

ಗಂಗಾಸ್ನಾನದಿಂದ ಪಾವನರಾಗಲು ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಾವವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ !

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಶಾಂತಾಶ್ರಮಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಗೋಂದವಲೇಕರ ಮಹಾರಾಜರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಗಂಗಾಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಭಾವವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. Read more »

೯ ವರ್ಷದ ಜೋರಾವರ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ೭ ವರ್ಷದ ಫತೆಹ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಧರ್ಮಯೋಧರು !

ಫತೇಹ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜೋರಾವರ ಸಿಂಗ್ ಸಿಖ್ಖರ ೧೦ ನೇ ಗುರುಗಳಾದ ಗುರುಗೋವಿಂದಸಿಂಗ್ ರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ೨೭.೧೨.೧೭೦೪ರಂದು ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. Read more »

ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರುಗಳ ತಳಮಳ !

ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ’ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸತತ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಗುರುಗಳನ್ನು ‘ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ! Read more »

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ : ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಣಿ !

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವನ್ನು ಅರಿತು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಣಿ ! Read more »