ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ !

ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರುತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಔರಂಗಜೇಬನಂತಹ ಕ್ರೂರಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಧರ್ಮವೀರ! Read more »

ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ (೧೭೭೮-೧೮೨೯)

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವೀರಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವವಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ದೇಸಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ… Read more »

ಮೇವಾಡದ ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಾಜವಂಶದ ಶೂರ ರಜಪೂತ ರಾಜರು: ಬಾಪ್ಪಾ ರಾವಳ ಮತ್ತು ರಾಣಾಸಂಗ

ಮೇವಾಡದ “ಸಿಸೋದಿಯಾ” ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪರಕೀಯರೊಂದಿಗೆ ಯುಧ್ಧ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀರಪುರುಷರ ಪರಿಚಯ ನಾವು ನೊಡೋಣ. Read more »

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸತತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ !

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಬಾಲ್ಯ, ಯುದ್ಧಕಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ವಿವಾಹ, ಪತಿ ವಿಯೋಗದ ದುಃಖ… ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. Read more »

ತಲಕಾಡು ಗಂಗರು

ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶ ಅಥವಾ ತಲಕಾಡು ಗಂಗರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.. Read more »

ಆಳುಪ ರಾಜವಂಶ

ಆಳುಪರದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹು ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಈ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವು, ಅದರ… Read more »