ನವರಾತ್ರಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಗರಬಾ, ದಸರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಉತ್ಸವ. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ Read more »

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಣಪನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೂಜಿಸಿ, ಮೋದಕ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಗಣಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ. Read more »

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. Read more »

ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಾನತೆ

‘ಭಾರತ’ ಅಂದರೆ ಭಾ + ರಥ. ‘ಭಾ’ ಅಂದರೆ ‘ಆತ್ಮ’ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ‘ರಥ’ ಅಂದರೆ ‘ಮಾರ್ಗ’. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ. Read more »

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ – ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಣ… Read more »

ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಈಡೇರಿದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನಬಹುದು

ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಆನಂದದಲ್ಲಿರುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ‘ವಿದ್ಯೆ’ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ Read more »