ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಆದರಭಾವ – ಗೌರವ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಪಾಲಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಆದರಭಾವ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. Read more »

ಮಹಾಭಾರತ ‘ಧರ್ಮಯುದ್ಧ’ವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ?

ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಂಡವರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ‘ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ’ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Read more »

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಅಂಕಗಣಿತ ಮಹಿಮೆ !

ಒಂದರ ಮುಂದೆ ೫೦ ಶೂನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ೧೦೦ ಶೂನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ? ಇದರ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಅಂಕ ಗಣಿತದಲ್ಲಿದೆ. Read more »

ಮಿತ್ರರೇ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ !

ಉಡುಪುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಂಗ್ಲರ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸೋಣ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ. Read more »

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌!

ಇಸ್ರೇಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ದಾಪುಗಾಲು ! ೧೪ ಮೇ ರಂದು ಇರುವ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ…. Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ !

ನಾವು ಕೇವಲ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಹಾಗೂ ಹಣಗಳಿಸಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಂಧವರು ಈಗ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು !
Read more »

ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?

ಸತತವಾಗಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿರುವುದು, ಈಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅವನಂತೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Read more »

ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ !

ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಲಾದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ! Read more »

ಸಂತರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು ಸಂತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಚೈತನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. Read more »