ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಾನತೆ

‘ಭಾರತ’ ಅಂದರೆ ಭಾ + ರಥ. ‘ಭಾ’ ಅಂದರೆ ‘ಆತ್ಮ’ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ‘ರಥ’ ಅಂದರೆ ‘ಮಾರ್ಗ’. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ. Read more »

ಮಿತ್ರರೇ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ !

ಉಡುಪುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಂಗ್ಲರ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸೋಣ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ. Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ !

ನಾವು ಕೇವಲ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಹಾಗೂ ಹಣಗಳಿಸಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಾಂಧವರು ಈಗ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು !
Read more »

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೀನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ!

‘ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ’, ‘ರೋಜ್ ಡೇ’, ‘ಫ್ರೆಂಡಶಿಪ್ ಡೇ’, ‘ಜೀನ್ಸ್ ಡೇ’ ಇಂತಹ ‘ಡೇ’ ಗಳೆಂದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಅಶ್ಲೀಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ! ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು.. Read more »