Jago Sms

Gandhi hatya ka aropwale Vir Savarkar ko BharatRatna nahi dena chahiye! – Congress : Bofors ki dalali ka aropwale Rajiv Gandhi ko BharatRatna kyon diya?