समितीचे उपक्रम

हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा

हिंदूंमध्ये जागृती करण्याचे प्रभावी माध्यम हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी जनसामान्य हिंदु, हिंदु संघटना आणि विविध संप्रदाय यांना एकत्रित करणे, हा हिंदु राष्ट्र-जागृती सभांचा उद्देश आहे. हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा हिंदू तसेच हिंदु धर्मावर होणारे राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक आघातांच्या विषयी जागरूकता निर्माण करत आहे. या सभा धर्म … Read more