ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

೭.೧೨.೧೯೦೮ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹನೀಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ… Read more »

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನನ್ನು (ವಿಷ್ಣು) ನಮಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Read more »

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿರನ್ನು ಶ್ರೀ ಠೆಂಬೆಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರ ಮೂಲ ನಾಮ ವಾಸುದೇವ, ಅವರ ತಂದೆ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ, ತಾಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹರಿ ಭಟ್ಟ… Read more »