ಮಾಹೂರ – ದತ್ತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾನ

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹೂರ ದತ್ತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹದಿನೆರಡನೆಯ ಶತಕದಲ್ಲಿನ ದತ್ತಭಕ್ತ ಚಾಂಗದೇವ ರಾಊಳ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದತ್ತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು. Read more »

ದತ್ತೋಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಥಾನ – ಗಿರನಾರ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಜುನಾಗಢ ಸಮೀಪದ ಈ ಸ್ಥಾನವು ದತ್ತೋಪಾಸನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದತ್ತೋಪಾಸನೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಗಿರನಾರ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ದತ್ತದೇವಸ್ಥಾನವು ಜುನಾಗಢ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಿರನಾರ ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಶಿಖರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಜೈನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮವೆಂದರೆ ಗಿರನಾರ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕಾರಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಗಿರನಾರ ಮೇಲೆ ಜೈನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗೋರಖನಾಥ (ಗೋರಕ್ಷನಾಥ) ಮಂದಿರ, ಶಿವಮಂದಿರ, ಎರಡು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು … Read more

ನರಸೋಬಾ ವಾಡಿ

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಯವರು ಔದುಂಬರದ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನರಸೋಬಾ ವಾಡಿಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋದರು Read more »

ಗಾಣಗಾಪುರ

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಯವರು ವಾಡಿಯಿಂದ ಗಾಣಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. Read more »

ದಸರಾ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ‘ಶಸ್ತ್ರ’ಗಳಾದ ಲೇಖನಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಪಮಾನವಾಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ದಸರಾ. ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದಶಮಿ, ಬನ್ನಿ ಮರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓದಿ ! Read more »

ನವರಾತ್ರಿ

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಿದ್ದೇವೆ. Read more »

ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ

ನಾಗರಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು! Read more »