೨ ರಿಂದ ೫ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ?

ಬಾಲಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೂಢಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ… Read more »

ತಮಗೇನಾದರೂ “ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆದರ್ಶರಾಗಬೇಕು”, ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ…

ಮಗುವಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೇ ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಗುರುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ.. Read more »

ಮಕ್ಕಳ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉಪಾಯಗಳು

ಅನೇಕ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಗದರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಕ್ಕಳ ಭಯ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳು.. Read more »

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ?

ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲ ತಳಹದಿಯೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.. Read more »

ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿಯ (ಮಗುವಾದ) ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ….. Read more »

ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಸುವುದು?

ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಎನ್ನುವುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಠೋರ… Read more »

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ?

ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Read more »

ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಪಾಲಕರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ!

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನದ ಸಾರವಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಅರಿವು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವುದು ಖೇದಕರ! Read more »

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಿರಿ ?

ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನದ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Read more »