ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ‘ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ’ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು !

ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸತ್ಯಗಳು Read more »

ಆಝಾದ ಹಿಂದ್ ಸೇನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಆಂಗ್ಲರ ಪುರುಷರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ! Read more »

ಹಿಂದೂಗಳ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾಲಗಣನೆ!

ಮಿತ್ರರೇ, ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇಶ-ಕಾಲ ಕಥನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ, ಮನ್ವಂತರ, ಯುಗ, ಮಹಾಯುಗ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಕಾಲಗಣನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Read more »

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್ !

ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಇವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Read more »

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ಯ

ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶರಲ್ಲವೇ? Read more »

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ – ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. Read more »

ಸರದಾರ ಸಿಂಗ ರಾಣಾ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಅಭಿನವ ಭಾರತ’ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದವರು ಸರದಾರ ಸಿಂಗ ರಾಣಾ. Read more »