ಗುಜರಾತನಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ಗುಜರಾತ ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಭವ್ಯ-ದಿವ್ಯ,… Read more »

ಚಾರಧಾಮ ಯಾತ್ರೆ

ಹಿಂದೂಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾರಧಾಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರ ದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಮನೋತ್ರಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ,…. Read more »

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಉಜ್ಜೈನ

ಉಜ್ಜೆ ನ್ : ಉತ್ ಜೈನೀ ಅಂದರೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಊರು.‘ಶ್ರೀಮಂಗಲನಾಥ ದೇವತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲಗ್ರಹದೇವತೆಯು ಮೂರ್ತಿರೂಪದಲ್ಲಿ (ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯು….. Read more »

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಿಕಾರಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿರೋಣ’ ಎಂದು ಜನರು ಪರ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ…. Read more »

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸೀತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ದೇವತ್ವದ ಲೋಪ!

ಯಾವುದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ‘ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ’ ! ಅಮೃತಸರದ ಸುವರ್ಣ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಾ-ಮದೀನಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೇವಾಭಾವ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. Read more »