मुलांनो, मनाचे कार्य जाणून घ्या !

आपण जे ‘मन’ म्हणून संबोधतो, ते मन म्हणजे नेमके काय असते ? त्याची रचना आणि कार्य कसे असते ? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात. हो ना ? या लेखातून आपण मन आणि मनाचे कार्य यांविषयी अधिक माहिती घेऊया. Read more »

स्वभावातील गुण-दोषांचा व्यक्तीमत्त्वावर काय परिणाम होतो ?

या लेखात स्वभाव कसा ठरवला जातो, स्वभावातील गुण-दोषांचा स्वतःवर कसा परिणाम होतो, दोषांमुळे किती हानी होते, याविषयी आपण जाणून घेऊया. Read more »

स्वभावदोष-निर्मूलन प्रक्रिया म्हणजे काय ?

‘स्वभावदोष-निर्मूलन’ म्हणजे स्वभावदोष दूर करणे. ‘स्वभावदोष-निर्मूलन प्रक्रिया’ म्हणजे स्वभावदोष दूर करण्यासाठी पद्धतशीरपणे आणि नियमित अवलंबण्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया होय. Read more »

स्वतःमधील स्वभावदोषांची सूची कशी बनवावी ?

प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कोणते ना कोणते तरी दोष असतातच. मुलांनो, तुमच्या शाळेत, शेजारी, मित्र-परिवारामध्ये एकही दोष नसलेला असा कोणी आहे का ? कोणीच नाही ना ! केवळ ईश्वरात एकही दोष नाही; कारण तो सर्वगुणसंपन्न आहे. Read more »

स्वतःमधील चुका शोधण्यासाठी हे करा !

आपल्याकडून दिवसभरात घडलेल्या चुका स्वभावदोष-निर्मूलन सारणीत वेळोवेळी लिहायच्या असतात. आपण दैनंदिन व्यवहार करतांना ‘मला माझ्या चुका शोधायच्याच आहेत’, असा दृढ निश्चय करून सतर्कता बाळगली, तर स्वतःच्या पुष्कळ चुका स्वतःच्या लक्षात येतात. Read more »

स्वभावदोष दूर करण्यासाठी स्वयंसूचना बनवण्याच्या पद्धती

मनात उमटलेली अयोग्य प्रतिक्रिया यांच्यात पालट होऊन त्यांच्या ठिकाणी योग्य कृती होण्यासाठी किंवा योग्य प्रतिक्रिया निर्माण होण्यासाठी स्वतःच स्वतःच्या अंतर्मनाला (चित्ताला) जी योग्य सूचना द्यावी लागते, तिला ‘स्वयंसूचना’ असे म्हणतात. Read more »

स्वभावदोष दूर करण्यासाठीची स्वयंसूचना पद्धत २ : योग्य प्रतिक्रिया

अनेक प्रसंगांत मुलाकडून / मुलीकडून काहीतरी प्रतिक्रिया व्यक्त होते किंवा त्याच्या / तिच्या मनात उमटते. अयोग्य प्रतिक्रिया स्वभावातील दोषांमुळे येतात, तर योग्य प्रतिक्रिया स्वभावातील गुणांमुळे येतात. Read more »

स्वभावदोष दूर करण्यासाठीची स्वयंसूचना पद्धत ३ : प्रसंगाचा सराव करणे

‘प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित सोडवता येतील का’, अशी काळजी वाटणे; तोंडी परीक्षा, वार्तालाप (मुलाखत), वक्तृत्व स्पर्धा इत्यादी प्रसंगांची भीती वाटणे आदी.दोष दूर करण्यासाठीच्या स्वयंसूचना पध्दती ! Read more »

स्वयंसूचना बनवतांना हे लक्षात घ्या !

स्वभावदोष दूर करण्यासाठी विविध प्रकारच्या स्वयंसूचना तयार करताना लक्षात घ्यावयाची सुत्रे या लेखात दिली आहे. Read more »