शिक्षणखात्याचा अनागोंदी कारभार !

एका शाळेतील सहाव्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांचे प्रगतीपुस्तक पाहिल्यावर त्यातील लक्षात आलेल्या काही चुकीच्या गोष्टी समाजापुढे या लेखातून मांडत आहोत. Read more »

नालंदा-तक्षशीलाचा दैदिप्यमान इतिहास धुळीस मिळवणारे सध्याची विद्यापिठे आणि प्राध्यापक !

आज शिक्षण हा उद्योग, विद्यापीठ हा राजकारणाचा अड्डा आणि पदवी म्हणजे विक्रीसाठी सर्वत्र फडफडणारी पताका झाली आहे. विद्यापिठांच्या या दुःस्थितीविषयी आमच्या संग्राह्य कात्रणांच्या माध्यमातून संकलित केलेला हा लेख… Read more »

हृदय हिरावून घेणारे आधुनिक शिक्षण !

‘जिजाबाई निरक्षर होती; पण तिने शिवप्रभू घडवला. आजच्या उच्चशिक्षित, उच्चपदस्थ, उच्चभू स्त्रीने शिवाजीच्या पासंगाला पुरेल, असा एक तरी पुत्र दिला आहे का ? Read more »

हल्लीच्या लोकांचा शिक्षणाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन !

‘१०-१५ वर्षांपूर्वी मी एका डॉक्टरांकडे गेले होते. (हे डॉक्टर एम्.एस्. झालेले आहेत.) त्यांच्याकडे कोणीतरी बसलेले असल्यामुळे मी बाहेर प्रतिक्षालयात थांबले. डॉक्टरांकडे त्यांच्या ओळखीचे एक गृहस्थ मुलासह आले होते. Read more »

सध्याची शिक्षणपद्धती आणि शिक्षकाचे कर्तव्य

सध्याच्या काळात विद्याथ्र्यांवर संस्कार करण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र काळानुरूप ही शिक्षणव्यवस्था भारतीय संस्कृतीतून नष्ट होत गेली. Read more »