मुलांनो, मनाचे कार्य जाणून घ्या !

आपण जे ‘मन’ म्हणून संबोधतो, ते मन म्हणजे नेमके काय असते ? त्याची रचना आणि कार्य कसे असते ? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात. हो ना ? या लेखातून आपण मन आणि मनाचे कार्य यांविषयी अधिक माहिती घेऊया. Read more »

स्वभावातील गुण-दोषांचा व्यक्तीमत्त्वावर काय परिणाम होतो ?

या लेखात स्वभाव कसा ठरवला जातो, स्वभावातील गुण-दोषांचा स्वतःवर कसा परिणाम होतो, दोषांमुळे किती हानी होते, याविषयी आपण जाणून घेऊया. Read more »

रात्री लवकर निजून सकाळी लवकर उठावे !

‘धर्मशास्त्रात सांगितले आहे की, प्रत्येकाने सकाळी लवकर म्हणजे सूर्य उगवण्यापूर्वी उठायला हवे; परंतु आजकाल मुलांना अभ्यास किंवा अन्य कारणास्तव रात्री उशिरापर्यंत जागरण करण्याची आणि सकाळी ८-९ वाजता उठण्याची अयोग्य सवय लागली आहे. Read more »

स्वभावदोष-निर्मूलन प्रक्रिया म्हणजे काय ?

‘स्वभावदोष-निर्मूलन’ म्हणजे स्वभावदोष दूर करणे. ‘स्वभावदोष-निर्मूलन प्रक्रिया’ म्हणजे स्वभावदोष दूर करण्यासाठी पद्धतशीरपणे आणि नियमित अवलंबण्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया होय. Read more »

स्वतःमधील स्वभावदोषांची सूची कशी बनवावी ?

प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कोणते ना कोणते तरी दोष असतातच. मुलांनो, तुमच्या शाळेत, शेजारी, मित्र-परिवारामध्ये एकही दोष नसलेला असा कोणी आहे का ? कोणीच नाही ना ! केवळ ईश्वरात एकही दोष नाही; कारण तो सर्वगुणसंपन्न आहे. Read more »

सकाळी लवकर उठून स्नान करावे !

ती स्नान करण्‍याची आदर्श वेळ आहे. सूर्योदयापूर्वी मंगलस्नान केल्‍याने जीव अंतर्-बाह्य शुद्ध होऊन त्‍या काळातील सात्त्विक लहरी ग्रहण करू शकतो. पहाटे उठून डोक्‍याला आणि शरिराला तेल लावून नंतर कोमट पाण्‍याने स्नान करावे. स्नान करतांना हे श्लोक म्हणावे. Read more »

स्वतःमधील चुका शोधण्यासाठी हे करा !

आपल्याकडून दिवसभरात घडलेल्या चुका स्वभावदोष-निर्मूलन सारणीत वेळोवेळी लिहायच्या असतात. आपण दैनंदिन व्यवहार करतांना ‘मला माझ्या चुका शोधायच्याच आहेत’, असा दृढ निश्चय करून सतर्कता बाळगली, तर स्वतःच्या पुष्कळ चुका स्वतःच्या लक्षात येतात. Read more »

राष्ट्रगीतांचा मान राखा !

‘जन-गण-मन’ हे भारताचे राष्ट्रगीत (National Anthem) आहे, तर ‘वन्दे मातरम् ।’ हे राष्ट्रीय गीत (National Song) आहे. जाणून घेऊया राष्ट्रगीतांचा मान राखण्यासाठी आणि ‘वन्दे मातरम् ।’ या गीताचा अभिमान बाळगण्यासाठी कुठल्या कृती करायच्या. Read more »

स्वभाषेचा अभिमान बाळगा !

सध्या घरोघरी वडीलधारी मंडळी मातृभाषेत बोलतांना सहजपणे इंग्रजी शब्द वापरतात. स्वभाषेत बोलतांना तोंडातून नकळत परकीय शब्द येऊनही त्याचे दुःख न वाटणे किंवा परकीय शब्द वापरायला आवडणे यांमुळे हळूहळू राष्ट्राभिमान घटायला लागतो. याउलट स्वभाषेतील शब्दांचाच अभिमान बाळगला, तर राष्ट्राभिमान वाढायला लागतो. Read more »