नामा कोळी – (भृशुंडी ऋषी)

नामा नावाचा एक कोळी होता. तो आपल्या कुटुंबाचे पोषण करण्यासाठी वाटसरूंना मारत असे. त्यात ब्राह्मण, बायका, मुले, तसेच प्राणी या सर्वांचाच समावेश होता. Read more »

नैतिकतेचा आदर्श

आयुर्वेदाचे प्रणेते महर्षी चरक औषधी वनस्पतींच्या शोधात आपल्या शिष्यासह रानावनांत, जंगलात, द-या डोंगरावरुन हिंडत चालले होते. चालता चालता Read more »

असुराच्या नाशासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारे दधीचीऋषीं

मुलांनो, फार प्राचीन काळी वृत्रासुर नावाचा एक दैत्य होता. तो फारच माजला होता. त्याने देवांवर स्वारी केली. तो फार बलवान असल्यामुळे त्याला हरवणे देवांना कठीण झाले होते. Read more »