गायत्री मंत्र

बहुतेकांना ‘ॐ तत्सवितु:’ ही सविता गायत्री माहिती आहे. पण अशा एकंदर चोवीस गायत्र्या आहेत असे म्हणतात. गायत्र्या निरनिराळ्या देवतांच्या निरनिराळ्या असतात. Read more »