आज प्रत्येकानेच जिजाऊंचा आदर्श घेणे आवश्यक !

‘छत्रपती शिवरायांनी हिंदवी राज्याची, म्हणजेच आदर्श हिंदू राष्ट्राची स्थापना केली. हे राष्ट्र निर्माण व्हावे, यासाठीचे बाळकडू जिजाऊंनी त्यांना बालपणातच पाजले, त्यांच्यात जाज्ज्वल्य धर्माभिमान आणि राष्ट्राभिमानही निर्माण केला Read more »

मुलांना चांगल्या सवयी लागण्यासाठी त्यांच्यावर करावयाचे घरगुती मानसोपचार

घरातील वातावरण आणि माणसे, विशेषतः मुलाचे आई-वडीलच त्याचे मानसिक आरोग्य घडवण्यास मुख्यतः कारणीभूत असतात. मुलांशी नेहमी वागतांना, तसेच मुलांच्या घरगुती मानसोपचाराच्या दृष्टीने काही नियम पाळणे आवश्यक असते. Read more »

आई-वडिलांशी कसे वागावे ?

आई-वडील, तसेच घरातील आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या सर्व व्यक्तींना वाकून, म्हणजे त्यांच्या पायाला हात लावून नमस्कार करावा. Read more »

मुलांच्या विविध मानसिक समस्या आणि त्यावर करावयाचे घरगुती उपाय

आता आपण मुलांमध्ये नेहमी आढळणार्‍या आणि ज्यांच्यावर घरगुती उपाय करता येण्यासारखा आहे, अशा काही मानसिक समस्या विचारात घेणार आहोत. Read more »

मुलांच्या व्यक्तीमत्त्वाचा विकास कसा करावा ?

‘मी राष्ट्राचा आधारस्तंभ घडवत आहे’, असा दृष्टीकोन पालकांनी ठेवणे / ‘त्यागाचा संस्कार हाच जीवनाचा पाया आहे’, हा दृष्टीकोन मुलांना देणे आवश्यक असणे Read more »

पालकांनो, मुलांना यशस्वी होण्यासाठी साहाय्य करा !

आपल्या पाल्याला उत्तम गुण मिळून तो आयुष्यात यशस्वी व्हावा, अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. अर्थात त्यात काही चुकीचे नाही; मात्र हे यश मिळवण्याच्या संदर्भातील सर्व संकल्पना पालकांना सुस्पष्ट असायला हव्यात ! Read more »

आई-वडिलांना नमस्कार करण्यात लाज वाटू देऊ नका !

‘मातृदेवोभव । पितृदेवो भव । (म्हणजे माता – पिता देवासमान आहेत.)’, अशी आपल्या महान हिंदु संस्कृतीची शिकवण आहे. Read more »

पालकांनो, मुलांना शिस्त लावण्यासाठी प्रतिदिन हे करा !

मुले अनुकरणप्रिय असतात. जन्मापासून सतत ती आपल्या आई-वडिलांचे निरीक्षण करत असतात. त्यामुळे बर्‍याच मुलांची वागण्याची ढब आपल्या आई-वडिलांप्रमाणे असल्याचे आढळते. Read more »