मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

भारताच्या राष्ट्रध्वजातील भगवा रंग कशाचे प्रतीक आहे ?
भारतीय राष्ट्रध्वजाची संकल्पना मांडणाऱ्या क्रांतिकारकाचे नाव काय ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु कोण ?
संत ज्ञानेश्वरांची समाधी कोणत्या स्थळी आहे ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

‘सुखकर्ता-दुःखहर्ता’ ही गणेशाची प्रसिद्ध आरती कोणी लिहिली ?
संत मीराबाई कोणाच्या भक्तीत सदैव लीन असे ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

दासबोधाचे निर्माते कोण आहेत ?
ज्ञानेश्वरी कोणी लिहिली ?
करूणाष्टके कोणी लिहिले ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा.
Read more »