श्रीकृष्णाने साधिकेला दिलेल्या अनुभूती दर्शवणारी कृष्णमय चित्रे (भाग ५)

साधिका बालकभावाच्या स्थितीत अडकलेली आहे आणि या स्थितीच्या पुढच्या टप्प्याला जाण्यासाठी ती काहीच प्रयत्न करत नाही, हे श्रीकृष्णाने जाणल्यामुळे, तोच बालरूपामध्ये येऊन तिला पुढे घेऊन जात आहे. Read more »

विद्येची देवता श्री सरस्वतीदेवी

बुद्धीने जे ग्रहण केले ते शब्दबद्ध करण्याचे काम श्री सरस्वतीदेवीचे आहे. श्री सरस्वतीदेवीला संत ज्ञानेश्वरांनी ‘अभिनव वाग्विलासिनी’ तर श्री समर्थ रामदासस्वामी यांनी ‘शब्द मूळ वाग्देवता’ असे म्हटले आहे Read more »

सदगुणांच्या साहाय्याने शिक्षणपद्धतीतील दुष्परिणामांवर मात करून गुणसंपन्न होऊया !

खरे शिक्षण म्हणजे स्वतःतील दोषांचे (दुर्गुणाचे) निर्र्मूलन आणि सद्गुणांचे संवर्धन करण्याची प्रक्रिया ! Read more »

दत्तविषयक प्रश्‍नमंजुषा

दत्ताचा पहिला अवतार कोणता, दत्त महाराजांनी किती गुरु केले, दत्तांच्‍या परिवारातील गोमाता, चार कुत्रे आणि कमंडलू हे कशाचे प्रतीक आहे ? अश्या विविध प्रश्नांची उत्तरे देऊन दत्तविषयकआपले ज्ञान वाढवा ! Read more »