श्रीगुरूंचा श्लोक


गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्‍वरः ।
गुरु रेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अर्थ : गुरु हेच ब्रह्मा, गुरु हेच सर्वव्यापक भगवान विष्णु आणि गुरु हे शंकर आहेत. एवढेच नव्हे, तर ते साक्षात् परब्रह्म (ईश्‍वराचा ईश्‍वर) आहेत. अशा गुरूंना मी नमस्कार करतो.

Leave a Comment