चाणक्य कौटिल्य

कौटिल्याकडे म्हणे कोणीतरी एक चिनी प्रवासी आला होता. ज्यावेळी तो भेटायला आला त्यावेळी हा विष्णुगुप्त (चाणक्य कौटिल्य) लिहित बसलेला होता. Read more »

महामहोपाध्याय वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर

पुण्यात घडलेली एक अपूर्व घटना आहे – ज्यांच्या नावाने ‘प्राच्य विद्या संशोधन संस्था’ आज पुण्यामध्ये आहे त्या भांडारकरांना फर्गसन महाविद्यालयात एक व्यक्ती शिकवायला हवी होती. Read more »

गणेशदास

गणेशदास एकदा काशी-वाराणसीच्या क्षेत्रात हिंडत होते, संध्या-समय उलटून गेला आणि रात्र झाली. गणेशदास वाराणसीत मणि-कर्णीकेच्या घाटावरून हिंडत होते …… Read more »

सत्संगाचा महिमा टिकवण्यासाठी जडभरताने वैयक्तिक अपमानाकडे दुर्लक्ष करणे

एकदा राहूगण राजा पालखीत बसून कपील मुनींच्या आश्रमात जात होता. पालखीचा एक सेवक आजारी पडला. त्यामुळे राजाने सांगितले, ‘‘जो कोणी दिसेल त्याला पालखी उचलण्यासाठी घेऊन या.’’ Read more »