हल्लीच्या लोकांचा शिक्षणाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन !

‘१०-१५ वर्षांपूर्वी मी एका डॉक्टरांकडे गेले होते. (हे डॉक्टर एम्.एस्. झालेले आहेत.) त्यांच्याकडे कोणीतरी बसलेले असल्यामुळे मी बाहेर प्रतिक्षालयात थांबले. डॉक्टरांकडे त्यांच्या ओळखीचे एक गृहस्थ मुलासह आले होते. Read more »

सध्याची शिक्षणपद्धती आणि शिक्षकाचे कर्तव्य

सध्याच्या काळात विद्याथ्र्यांवर संस्कार करण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र काळानुरूप ही शिक्षणव्यवस्था भारतीय संस्कृतीतून नष्ट होत गेली. Read more »

शिक्षकांनो, तणावमुक्त अध्यापन करून सुसंस्कारित भावी पिढी निर्माण करा !

शिक्षकांनो, आपण विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण देतो, त्यातून जर स्वार्थी पिढी निर्माण होत असेल, तर आपल्या राष्ट्राचा विनाश अटळच आहे. विद्यार्थ्यांचे मन व्यापक होईल, असे शिक्षण सध्या दिले जात नाही. Read more »

शिक्षकच सुसंस्कारित पिढी घडवू शकतात !

‘शिक्षक म्हणजे समाजाचा योग्य दिशानिर्देशक. शिक्षक पिढी घडवतात, तीच पिढी राष्ट्राचा कारभार चालवते. पर्यायाने राष्ट्राच्या उभारणीचा मुख्य पायाच शिक्षक आहे.
Read more »

विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास जागृत करण्याची गरज !

दर दिवसागणिक होणाऱ्या लहान मुलांच्या आत्महत्त्या
मुलांच्या आत्महत्त्यांमागील बहुतांशी कारण
पूर्वीचे पालक आपल्या पाल्यावर संस्कार व्हावे म्हणून काय करत ? Read more »