अष्टगंध

१. चंदन


२. अगरु


३. देवदार


४. कोष्ट – कोळींजन


५. कुसुम


६. शैलज


७. जटामांसि


८. सुरगोरोचन – ही आठ सुगंधी द्रव्ये वापरुन तयार केलेले गंध

Leave a Comment