महाभारताची पर्वे

१. आदि पर्व: ओळख,राजपुत्रांचा जन्म व शिक्षण
२. सभा पर्व : राजसभा, द्युतक्रिडा व पांडव वनवासाला जातात.
३. अरण्यक पर्व : पांडवांचा बारा वर्षांचा वनवास
४. विराट पर्व : अज्ञातवासाचे विराट नगरीतील वनवासाचे शेवटचे एक वर्ष
५. उद्योग पर्व : युध्दाची तयारी
६. भीष्म पर्व : महायुध्दाचा पहिला भाग म्हणजेच भीष्म कौरवांचे सेनापती असतानाचे पहिले दहा दिवस
७. द्रोण पर्व : युध्दाचा पुढील भाग जेव्हा द्रोण हे कौरवांचे सेनापती होते
८. कर्ण पर्व : कर्ण कौरवांचा सेनापती असतानाचे युध्दाचे वर्णन
९. शल्य पर्व : युध्दाचा शेवटचा भाग जेव्हा शल्य कौरवांचा सेनापती होते
१०. सौप्तिक पर्व : अश्वत्थामाने रात्रीच्या अंधारात झोपलेल्या पांडव सेनेवर केलेले आक्रमण
११. स्त्री पर्व : गांधारी व इतर स्त्रियांनी मृतांवर केलेला शोक
१२. शांती पर्व : युधिष्ठिराचा राज्याभिषेक व भीष्मांचा युधिष्ठिराला उपदेश
१३. अनुशासन-पर्व : भीष्मांचा युधिष्ठिराला अखेरचा उपदेश
१४. अश्वमेधिका पर्व : युधिष्ठिराने केलेला अश्वमेध यज्ञ
१५. आश्रमवासिका पर्व : धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व कुंती यांचे वनाकडे प्रस्थान व वणव्यात मृत्यु
१६. मौसल पर्व : मुसळाचा शस्त्राप्रमाणे वापर करून यादवांचे झालेले गृहयुध्द (यादवी)
१७. महाप्रस्थानिका पर्व : पांडवांच्या स्वर्गारोहणाचा सुरुवातीचा भाग
१८. स्वर्गारोहण पर्व : युधिष्ठिराचा सदेह स्वर्गात प्रवेश
१९. हरिवंश पर्व : श्रीकृष्णाचे चरित्र

Leave a Comment