सप्त चिरंजिव

अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनूमान्‌ च बिभीषणः ।
कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवनः ॥
१. अश्वत्थामा२. बलि३. व्यास४. हनुमंत
hanuman
५.बिभीषण६. कृप७. परशुरामLeave a Comment