पंचामृत : याने देवाला अभिषेक करतात

याने देवाला अभिषेक करतात.
१. गाईचे दूध
२. दही
३. तूप
४. मध
५. साखर

Leave a Comment