जीवक

        बुद्धकालीन म्हणजेच अंदाजे ३ सहस्र वर्षांपूर्वी जीवक हे वैद्यकशास्त्रात पारंगत असे शास्त्रज्ञ होऊन गेले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी ज्ञान संपादन केले. आयुर्वेद, वैद्यक आणि वनस्पतीशास्त्र यांचे गाढे अभ्यासक. प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध यांच्यावर त्यांनी औषधोपचार केले होते. भारतीय वैद्य परंपरेत बुद्धदेवाच्या परिवारातील एक निष्णात वैद्य म्हणून जीवक यांचे स्थान आहे.