स्वदेशी वस्तू वापरा आणि देशाभिमान जागवा !

3

स्वदेशी वापरा ! देशाभिमान जागवा !!

विदेशी कपड्यांनी भरलेला ट्रक छातीचा कोट करून रोखणारा हुतात्मा बाबू गेनू, विदेशी कपड्यांची होळी करणारे स्वा. सावरकर आदी देशभक्तांनी स्वदेशीविषयी जागृती करण्यासाठी केलेल्या त्यागाचे विस्मरण होऊ देऊ नका ! स्वदेशी वस्तूच वापरा !

विदेशी वस्तूंच्या खरेदीने राष्ट्राचे अतोनात आर्थिक नुकसान होत आहे. भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे परदेशी वस्तू विकून भारताची प्रतिवर्षी जवळजवळ ५ लाख कोटी रुपयांची लूट होत आहे ! स्वदेशीचा पुरस्कार करणे ही काळाची गरज आहे.

वस्तू विदेशी आस्थापनाची (कंपनीची) आहे, हे कसे ओळखाल ?

विदेशी वस्तू न वापरता स्वदेशी वस्तूच वापरणे म्हणजे, स्वतःच्या देशाचा अभिमान बाळगणे होय. यासाठी कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी ती विदेशी कि स्वदेशी आहे, याची विक्रेत्याकडून माहिती करून घ्या. त्याला ठाऊक नसल्यास उत्पादनाच्या वेष्टनावरून ते उत्पादन विदेशी आहे का, ते ओळखता येते. भारतात सध्या ३ प्रकारच्या विदेशी आस्थापनांच्या वस्तू विक्रीस येतात.

अ. परदेशी आस्थापनाने थेट भारतात निर्यात केलेली वस्तू, उदा. निव्हिया क्रीम, नोकिया भ्रमणभाष (मोबाईल).

आ. परदेशी आस्थापनाने भारतात आस्थापन उभारून उत्पादिलेल्या वस्तू, उदा. बाटा इंडिया, नेस्ले इंडिया, पॉन्ड्स इंडिया.

इ. परदेशी आस्थापनाने भारतातील आस्थापनाशी करार करून भागीदारी तत्त्वावर उत्पादिलेल्या वस्तू, उदा. किर्लोस्कर कमिन्स, मारुति सुझुकी.

 

स्वदेशी वस्तू वापरा आणि देशाभिमान जागवा !

१. दाढीचे क्रीम

विदेशी आस्थापनांची उत्पादने : पामोलिव्ह, ओल्ड स्पाईस, जिलेट, डेनीम, पार्कृ एव्हन्यू
भारतीय आस्थापनांची उत्पादने : गोदरेज, इमामी, विको

२. दाढीचे पाते

विदेशी आस्थापनांची उत्पादने : जिलेट, ब्रिस्टल, एम् 3, सेव्हन-ओ-क्लॉक
भारतीय आस्थापनांची उत्पादने : सुपरमॅक्स, टोपाझ, लेझर, अशोक, गॅलंट

३. शॅम्पू

विदेशी आस्थापनांची उत्पादने : ऑल क्लीअर, नाईल, पॅन्टीन, हेड अ‍ॅन्ड शोल्डर्स, सनसिल्क
भारतीय आस्थापनांची उत्पादने : हिना, हर्बल, वाटिका, शिकेकाई

४. शीतपेये

विदेशी आस्थापनांची उत्पादने : कोकाकोला, लिम्का, थम्स अप
भारतीय आस्थापनांची उत्पादने : लस्सी, लिंबू सरबत, उसाचा रस

 

विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार घाला आणि याविषयी इतरांचेही प्रबोधन करा !

वस्तू

विदेशी उत्पादक

स्वदेशी उत्पादक

दंतमंजन कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोज-अप बबूल, मिसवाक
दाढीचे क्रीम पामोलिव्ह, ओल्ड स्पाईस, जिलेट गोदरेज, इमामी, विको
दाढीचे पाते सेव्हन-ओ-क्लॉक, जिलेट सुपरमॅक्स, टोपाझ, लेझर, अशोक
केशरक्षक हॅलो, ऑल क्लीयर, नाईल, सनसील्क, हेड अ‍ॅण्ड शोल्डर्स, पॅन्टीन हर्बल, वाटिका, (शॅम्पू) शिकेकाई, केशकांती,
हिना, सनातन शिकेकाई (चूर्ण स्वरूपात)
सौंदर्यप्रसाधने लक्स, डव्ह, लॅक्मे, रेव्हेलॉन, डेनीम डाबर, विको, इमामी, आयुर, पतंजली
शीतपेये कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, स्प्राईट अमूल, हल्दीराम

 

संदर्भ : सनातनचा ग्रंथ, ‘राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी व्हा !