Due to a software update, our website may be briefly unavailable on Saturday, 18th Jan 2020, from 10.00 AM IST to 11.30 PM IST

छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ‘बलीदानदिना’ च्या निमित्ताने…


हे हिंदुसुता, घे तूभरारी, पेटव हृदयात तुझ्या मशाल।

छत्रपती संभाजीच्या स्वाभिमानी बलिदानाची ।। १ ।।


छत्रपतींच्या रक्ताच्या थेंबाथेंबातून फुटले गवताला भाले ।

उसळूनी अग्नीकल्लोळ अवघे इंच इंच पेटले ।। २ ।।


आला जो औरंग्या तुडवण्या या मातीतील हिंदुत्वाला ।

त्याच नराधमाला क्षात्रविरांनी इथे गाडले ।। ३ ।।


धर्मद्वेष्ट्यांनी मांडिला तोच उच्छाद, आली पुन्हा तीच वेळ ।

झाले अवमानित राष्ट्र आणि धर्म सर्व काळ ।। ४ ।।


म्हणून हो पुन्हा तू संभाजीसारिखा भवानीचा भुत्या ।

स्वधर्म अन् स्वराज्य रक्षण्या, आशीर्वाद घे रणचंडिकेचा ।। ५ ।।


घे तू आण, करशील भस्मसात ।

माजलेल्या या अनाचार अन् अधर्माला ।। ६ ।।


घे हिंदुसुता, घे तूभरारी, पेटव हृदयात तुझ्या मशाल।

छत्रपती संभाजीच्या स्वाभिमानी बलिदानाची ।। ७ ।।– कु. वसुधा कुलकर्णी, पुणे (फाल्गुन कृ. एकादशी, कलियुग वर्ष ५११२(३०.३.२०११)