नवकार मंत्र

नवकार मंत्र हा जैन धर्मातील मूळमंत्र आहे.

नमो अरिहंताणं |

नमो सिद्धाणं |

नमो आयरियाणं |

नमो उवज्झायणं |

नमो लोए सव्व साहूणं | एसो पंच णमोक्कारो,

सव्व पावप्प णासणो मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमम हवई मंगलं ||

अर्थ : अरिहंतांना नमस्कार असो. सिद्धांना नमस्कार असो. आचार्यांना नमस्कार असो. गुरूंना नमस्कार असो. (असे) हे पाच नमस्कार सर्व पापांचे हरण करतात व हा मंत्र सर्व मंत्रांमध्ये सर्वाधिक मंगल मंत्र आहे.

Leave a Comment