‘होळी’ या सणातील अपप्रकार रोखून ईश्वराची कृपा संपादन करूया !

‘विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदु संस्कृतीनुसार आपण आपल्या देशात अनेक सण साजरे करतो. सणाच्या दिवशी आपण आनंदी होऊन आपल्याला इतरांना आनंद देता यायला हवा. Read more »

होळीची उत्पत्ती कथा

मित्रांनो, आपल्या मनातील वाईट विचारांना होळीप्रमाणे अग्नीत जाळून राख करावी हाच होळी साजरा करण्यामागील खरा उद्देश आहे. खालील कथेतून होळी सणाची उत्पत्ती कशी झाली ते पाहूया. Read more »

पुराणांतील कथा

होळी पेटल्यावर त्या होळीला प्रदक्षिणा करायची आणि पालथ्या हाताने शंखध्वनी करायचा, म्हणजे बोंब मारायची. मनातील दुष्ट प्रवृत्ती शांत होण्याकरता हा विधी आहे. Read more »

होळी, रंगपंचमी आणि धुळवड या सणांना आलेले विकृत स्वरूप !

‘रंगपंचमीचे उदाहरण द्यायचे, तर या रंगपंचमीच्या खेळामध्ये एकमेकांवर रंग उधळायचा असतो. पूर्वी आपल्या परिचितांमध्ये हा सण खेळला जायचा. Read more »