अभ्यासाचे योग्य वेळापत्रक करा !

१. वेळापत्रक का करायचे ?

अ. प्रत्येक कृती नियोजन करून केल्यामुळे ध्येय साध्य करणे सोपे होते.

आ. ध्येय साध्य करण्याच्या प्रयत्नांत शिस्त आल्याने प्रयत्नांची सुलभता वाढते.

इ. विविध विषयांच्या अभ्यासाची समयमर्यादा ठरवल्याने मनावरचा ताण हलका होतो आणि एका विषयाचा अभ्यास करतांना दुसर्‍या विषयाचे विचार मनात येत नाहीत.

ई. नियोजन केल्याने विचारांचा गोंधळ होत नाही.

उ. विचारांत सुस्पष्टता आल्याने मन शांत राहून वेळ आणि मनाची ऊर्जा वाया जात नाही.

ऊ. आत्मविश्वास वाढतो.

ए. ध्येयनिश्चितीची खात्री पटते !

२. वेळापत्रक करतांना पुढील गोष्टी ध्यानात घ्या !

अ. सर्व विषयांना योग्य पद्धतीने प्राधान्य द्या.
उदा. प्रत्येक विषयाच्या सिद्धतेला स्वतःला लागणारा वेळ लक्षात घेऊन हा प्राधान्यक्रम बदलेल.

आ. परीक्षेच्या ऐन वेळेपर्यंत अभ्यासाचे नियोजन न करता काही काळ विषयांच्या सरावाकरता ठेवा.

इ. नियोजन करतांना सलग खूप वेळ अभ्यास न करता मध्ये मध्ये वैयक्तिक आवरणे, जेवण-न्याहारी, विश्रांती, व्यायाम, दैनिक वाचन, नामजप इ. गोष्टी करण्याचे नियोजन करा.

ई. सर्वसाधारणपणे २० वर्षांचा सामान्य क्षमतेचा विद्यार्थी सलग दोन तास एकाग्रतेने अभ्यास करू शकतो. त्यानंतर एक तास इतर गोष्टींसाठी ठेवू शकतो. अशा पद्धतीने दिवसातून १० तास अभ्यास सहज होतो.

उ. सर्व दैनंदिन गोष्टींसाठी योग्य तो वेळ देऊन नियोजन करा !

ऊ. समयमर्यादा ठरवतांना प्रत्येक गोष्टीसाठी पुरेसा वेळ द्या !

ए. नियोजनातील प्राधान्य बदलावे लागले, तर त्याची सिद्धता ठेवा !

एै. इतरांनी केलेल्या नियोजनांचा अभ्यास करा !

ओ. इतरांच्या नियोजनाची तुलना न करता त्यातील आपल्याला शक्य असणार्‍या गोष्टी स्वीकारा !

औ. केलेले नियोजन पालकांना दाखवून घ्या आणि त्यांच्या सूचनांचा विचार करा !

क. नियोजन हे केवळ आपल्या सोयीसाठी आहे, हे ध्यानात घ्या !

ख. काही वेळा ऐनवेळी नियोजन बदलून वेळेची जुळवाजुळव करावी लागल्यास ते स्वीकारा !

संदर्भ: सनातन-निर्मित-ग्रंथ, ‘ अभ्यास कसा करावा? ‘

Leave a Comment