हनुमंताची आरती

सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनीं ।
करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनीं ।
कडाडिलें ब्रह्मांड धोका त्रिभुवनीं ।
सुरवर, नर, निशाचर*
त्या झाल्या पळणी ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय जय हनुमंता ।
तुमचेनि प्रतापे न भिये कृतान्ता ॥धृ० ॥

दुमदुमली पाताळें उठला पडशब्द ।
धगधगिला धरणीधर मानिला खेद ।
कडाडिले पर्वत उडुगण उच्छेद ।
रामीं रामदासा शक्तीचा शोध ॥ २ ॥

– समर्थ रामदासस्वामी

* पाठभेद : सुरवर, निशाचर

Leave a Comment