शंकराची आरती

लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ।
विषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा ।
लावण्यसुंदर मस्तकी बाळा ।
तेथुनिया जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय श्री शंकरा ।
आरती ओवाळू तुज कर्पुरगौरा ॥ धृ० ॥

कर्पुरगौरा भोळा नयनी विशाळा ।
अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा ।
विभूतीचे उधळण शितिकंठ निळा ।
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ॥ २ ॥

देवीं दैत्यीं सागरमंथन पै केले ।
त्यामाजी अवचित हालाहल जे उठले ।
ते त्वा असुरपणे प्राशन केले ।
नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले ॥ ३ ॥

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी ।
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी ।
शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी ।
रघुकुळटिळक रामदासा अंतरी ॥ ४ ॥

– समर्थ रामदासस्वामी