करुणाष्टके

परमेश्वरास प्रेमभराने आळविणारी कविता म्हणजे करुणाष्टके. श्रीसमर्थ रामदासस्वामींच्या या करुणाष्टकांत करुणरस ओतप्रेत भरलेला आहे. Read more »

मधुराष्टकम् ।

मधुराष्टक’ ही भगवान श्रीकृष्णावर श्रीपाद वल्लभाचार्य यांनी रचलेली एक सुंदर संस्कृत रचना आहे. श्रीपाद वल्लभाचार्य हे पंधराव्या शतकातील आंध्र प्रदेशातील विजयनगर या राज्याचे राजे श्री कृष्णदेव यांच्या दरबारातील कवी होते. Read more »