वेडात मराठे वीर दौडले सात

म्यानातुन उसळे तरवारीची पात…वेडात मराठे वीर दौडले
म्यानातुन उसळे तरवारीची पात…वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥धृ.॥

ते फ़िरता बाजुस डोळे…किन्चित ओले…
सरदार सहा सरसवुनी उठले शेले
रिकबित टाकले पाय…झेलले भाले
उसळित धुळिचे मेघ सात निमिषात… ॥१॥

आश्चर्यमुग्ध टाकुन मागुती सेना
अपमान् बुजविण्या सात अरपुनी माना
छावणीत शिरले थेट भेट गनिमांना
कोसळल्या उल्का जळत सात दर्यात… ॥२॥

खालुन आग, वर आग ,आग बाजूंनी
समशेर उसळली सहस्त्र क्रुर इमानी,
गर्दीत लोपले सात जीव ते मानी
खग सात जळाले अभिमानी वणव्यात… ॥३॥

दगडावर दिसतील अजुनि तेथल्या टाचा
ओढ्यात तरन्गे अजुनि रंग रक्ताचा
क्षितिजावर उठतो अजुनि मेघ मातीचा
अद्याप विराणी कुणी वारयावर गात ॥४॥
म्यानातुन उसळे तरवारीची पात…वेडात मराठे वीर दौडले सात…

Leave a Comment