उपासनेचा मार्ग

सर्व जग जेव्हा शांत झोपलेले असे, तेव्हा रामकृष्ण परमहंस निबीड अरण्यात आमला वृक्षाखाली ध्यानमग्न होऊन कालीमातेची उपासना करत असत. रामकृष्णांचा पुतण्या हरीदाला प्रश्न पडत असे, ‘प्रतिदिन रात्री रामकृष्ण जातात तरी कोठे ?….. Read more »