एका कुटुंबाची काळजी घेता न येणारे समाज, राष्ट्र आणि धर्म यांची काळजी कधी घेतील का ?

एका कुटुंबाची काळजी घेता न येणारे समाज, राष्ट्र आणि धर्म यांची काळजी कधी घेतील का ?