स्वार्थी आणि अहंभावी राजकारणी देशाचे कधी हित साधू शकतील का ?

स्वार्थी आणि अहंभावी राजकारणी देशाचे कधी हित साधू शकतील का ?