श्रीरामरक्षास्तोत्र

‘श्रीरामरक्षास्तोत्र’ बुधकौशिक ऋषींनी लिहिलेले आहे. खरेतर ‘श्रीरामरक्षास्तोत्र’ हा एक मंत्रच आहे. रामरक्षेच्या सुरुवातीला ‘अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य’ सांगितलेले आहे. Read more »