इतरांच्या कल्याणात आनंद मानणारे बाल रामानुज

या कथामालेत खालील कथांचा समावेश आहे –
१, इतरांच्या कल्याणात आनंद मानणारे बाल रामानुज
२. गुरुनिष्ठा
३. खरा भक्त देवाकडे काही मागत नसणे
४. गुरूंनी शिष्याला भगवंताची अनुभूती तात्काळ देणे Read more »

सिद्धमंत्रातील सामर्थ्य

या कथामालेत खालील कथांचा समावेश आहे –
१. सिद्धमंत्रातील सामर्थ्य
२. गुरुपादुकांचे मूल्य प्राणापेक्षाही अधिक असणे
३. संत झाल्यावरही मूर्तीपूजा करणारे वासुदेवानंद सरस्वती !
४. मायेमुळे स्वस्वरूपाचे ज्ञान न होणे Read more »