देवतांच्या मूर्तींच्या विटंबनेविषयी चीड असणारे स्वामी विवेकानंद !

यांत खालील कथांचा समावेश आहे – १. देवतांच्या मूर्तींच्या विटंबनेविषयी चीड असणारे स्वामी विवेकानंद !
२. देशासाठी शपथपूर्वक प्राणाचे बलीदान करणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस ! Read more »

सीता-स्वयंवराच्या वेळी भंग पावलेल्या धनुष्यासमवेत झालेले श्रीरामाचे संभाषण !

भंग पावलेले शिवधनुष्य रामाने भूमीवर टाकले. तेव्हा त्याचे धनुष्याशी पुढील संभाषण झाले. Read more »

असुर आणि देव या दोघांनाही खुश करणे !

या कथामालेत खालील गोष्टींचा समावेश आहे – १. असुर आणि देव या दोघांनाही खुश करणे !
२. भक्ताचा सकारात्मक दृष्टीकोन !
३. बहुतेकांना मुक्ति नको असते ! Read more »

इतरांच्या कल्याणात आनंद मानणारे बाल रामानुज

या कथामालेत खालील कथांचा समावेश आहे –
१, इतरांच्या कल्याणात आनंद मानणारे बाल रामानुज
२. गुरुनिष्ठा
३. खरा भक्त देवाकडे काही मागत नसणे
४. गुरूंनी शिष्याला भगवंताची अनुभूती तात्काळ देणे Read more »

सिद्धमंत्रातील सामर्थ्य

या कथामालेत खालील कथांचा समावेश आहे –
१. सिद्धमंत्रातील सामर्थ्य
२. गुरुपादुकांचे मूल्य प्राणापेक्षाही अधिक असणे
३. संत झाल्यावरही मूर्तीपूजा करणारे वासुदेवानंद सरस्वती !
४. मायेमुळे स्वस्वरूपाचे ज्ञान न होणे Read more »

पैसे कसे खर्च करावेत ?

यांत खालील कथांचा समावेश आहे –
१. पैसे कसे खर्च करावेत ?
२. अहंमुळे संतांचा लाभ घेता न येणे
३. कवीचा आणि राजाचा अहंकार
४. संभाजी महाराज आणि औरंगजेब
Read more »

वेशभूषेचा विचारांवर होणारा परिणाम

यांत खालील कथांचा समावेश आहे –
१. वेशभूषेचा विचारांवर होणारा परिणाम.
२. अवतारांचे कारण म्हणजे भगवंताचे भक्तांवरील प्रेम !
३. हुशार राजा !
४. वैधव्याचे नाही, तर मीराबाई होता येत नाही, म्हणून दुःख करणारी राजकन्या ! Read more »