विद्यार्थ्यांनो, श्री संकष्टनाशन गणपतिस्तोत्राचे पारायण करा !

काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेची भीती वाटते. `वाचलेले माझ्या लक्षात राहील ना ? ‘, `ऐन परीक्षेच्या वेळी लिहितांना मला आठवेल ना ? ‘ अशा प्रश्‍नांमुळे विद्यार्थ्यांना व पालकांना ताण येतो. या सर्वांवर उपाय म्हणजे गणपतिस्तोत्राचे पारायण. Read more »