मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

१. शंकराच्या शरीरावर एकूण किती ठिकाणी नाग असतात ?
२. ‘शिव’ हा शब्द कोणत्या अक्षरांची उलटापालट होऊन झाला आहे ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

भारताच्या राष्ट्रध्वजातील भगवा रंग कशाचे प्रतीक आहे ?
भारतीय राष्ट्रध्वजाची संकल्पना मांडणाऱ्या क्रांतिकारकाचे नाव काय ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »