मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

१. राष्ट्ररक्षणासाठी कोणत्या गुणाची आवश्यकता आहे ?
२. इंग्रज अधिकारी रँड याची हत्या कोणी केली ?
‘३. ‘तुम मुझे खून दो, मै तुम्हे आझादी दूँगा ।’ असे म्हणणारे क्रांतीकारक कोण ?

अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

गुढीला धर्मशास्त्राने दिलेले दुसरे नाव कोणते ?
गुढीवर कोणत्या धातूचा गडू लावतात ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

वर्ष बारा महिन्याचे असावे, असे प्रथम कोणी सांगितले ?
गुढीपाडव्याच्या सुमारास कोणता ऋतु सुरु असतो ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »