मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

गुढीला धर्मशास्त्राने दिलेले दुसरे नाव कोणते ?
गुढीवर कोणत्या धातूचा गडू लावतात ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »

मुलांनो, हे तुम्हाला माहीत आहे का ?

वर्ष बारा महिन्याचे असावे, असे प्रथम कोणी सांगितले ?
गुढीपाडव्याच्या सुमारास कोणता ऋतु सुरु असतो ?
अश्या प्रश्नांची उत्तरे द्या व आपले गुण लगेच पहा. Read more »