विद्यार्थ्यांचा शिक्षकांप्रती भाव कसा असावा ?

विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या जीवनातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे आपले शिक्षक. ते आपल्या जीवनाला योग्य दिशा देतात. आज आपण शिक्षकांप्रती भाव कसा ठेवावा, ते जाणून घेणार आहोत. Read more »

वाचतांना आपल्या डोळयांची काळजी कशी घ्यावी ?

दिवसभरात निरनिराळ्या कारणांसाठी आपल्याला वाचन करावेच लागते. हे वाचन करतांना पुढील गोष्टी लक्षात ठेवल्या, तर छोटी छोटी दुखणी टाळता येतील.
Read more »

सूर्यनमस्काराचे महत्त्व, तो घातल्याने होणारे फायदे आणि सूर्यनमस्कार घालण्याची पद्धत

सूर्यनमस्काराचे महत्त्व व सूर्यनमस्कार घातल्याने होणारे फायदे : जे लोक सूर्याला दररोज नमस्कार करतात, त्यांना हजारो जन्मांत दारिद्र्य होत नाही. Read more »